Aktualnosti
 
Barka
 
Info
 
Kontakt
 
Linkovi
 
Impressum
 
   
   
Glavna  
   
   
   
   
   
   
   
© K_com Dtg Ltd 2007.
 
   
   
Barka
barka@barka.com.hr
list župe sv.Barbara
   
  Župni ured Velika Mlaka, Školska 33
Izdavač:
10 408 Velika Mlaka, HRVATSKA
  Telefon: +385 1 6234 761
   
izlazi mjesečno
   
Odgovara:
Uredništvo
urednistvo@barka.com.hr
 
Tisak:
Mprint Ltd
webmaster@barka.com.hr
 
On-line izdanje:
K_com Dtg Ltd.
webmaster@barka.com.hr
   
ZA IZDAVAČA: vlč. Anđelko Kufrin, župnik
zupnik@barka.com.hr
     
 
UREDNIŠTVO
 
Tiskano izdanje:
   
Uredili:
Pavao Maković
pavao@barka.com.hr
 
Petar Maković
petar@barka.com.hr
 
Novinari:
Ivan Brzović
urednistvo@barka.com.hr
 
Danijel Krilčić
danijelk@barka.com.hr
 
Petar Maković
petar@barka.com.hr
 
Pavao Maković
pavao@barka.com.hr
 
Tomislav Uroić Štefanko
urednistvo@barka.com.hr
 
Marijana Vlahović
marijana@barka.com.hr
 
Snježana Vlahović
snjezana@barka.com.hr
 
Nikola Maković
urednistvo@barka.com.hr
 
Stjepan Rožić
urednistvo@barka.com.hr
 
Marko Rožić
urednistvo@barka.com.hr
 
Marija
urednistvo@barka.com.hr
 
Vanjski suradnici:
Antun Hršak
urednistvo@barka.com.hr
 
Ivan Gudelj - Jokić
urednistvo@barka.com.hr
 
Juraj Krilčić
juraj@barka.com.hr
 
Kristina Novosel
urednistvo@barka.com.hr
 
Damir Novaković
urednistvo@barka.com.hr
 
Vlatka Karoglan
urednistvo@barka.com.hr
 
Željka Šipraga
urednistvo@barka.com.hr
 
Nevenka Cundeković
urednistvo@barka.com.hr
 
Doroteja Grubačević
urednistvo@barka.com.hr
 
Ana Petrušić
urednistvo@barka.com.hr
 
Renata Penić
urednistvo@barka.com.hr
 
Katarina Klarić
urednistvo@barka.com.hr
 
Marija Kenfelja
urednistvo@barka.com.hr
 
Agata Ladić
urednistvo@barka.com.hr
 
Priprema za tisak:
Mprint Ltd
webmaster@barka.com.hr
Tisak:
Mprint Ltd
webmaster@barka.com.hr
 
 
tiskano za vlastitu upotrebu
© Mprint Ltd
   
   
 
On-line izdanje:
 
Odgovara:
Petar Maković
petar@barka.com.hr
 
Urednik:
Danijel Krilčić
danijelk@barka.com.hr
Tehnička podrška:
Juraj Krilčić
juraj@barka.com.hr
Grafika i upload:
K_com Dtg Ltd.
webmaster@barka.com.hr
   
   
Sve svoje primjedbe, pitanja, komentare, prijedloge i članke šaljite na:
barka@barka.com.hr
   
  © K_com Dtg Ltd. 2007