Broj
91  
Godina
10  
Uskrs, 2008.  
   
   
Naslovnica
 
Sadržaj
 
Uvodnik
 
   
   
   
Aktualnosti
 
Barka
 
Impressum Glavna    
© K_com Dtg Ltd 2008.
 
 
   
Uskrs
Razgovor Milosrdnog Boga s grešnom dušom Ispit kršćanina MZM Kutak
Poezija
Dan pobjede
Zajedničko dobro i mir
Blagoslovljena Krv Kristova
1. rođendan
Priredila:
Željka Širaga
Zajedničko dobro i mir
 
Vjera je dar Božji koji se živi osobno u zajednici i iz toga proizlazi pojam osobnog i zajedničkog dobra. Vjernik je određeni čovjek koji u određenom društvu i , prema tome, osobno dobro je nužno vezano uz zajedničko ili opće dobro cijele zajednice. Čovjek je društveno biće kojemu je društvo nužno okruženje njegova ostvarivanja. Tako postoji uzajamna upućenost pojedinca i zajednice kao i njihovo uzajamno ostvarivanje – djelotvornim zauzimanjem za pojedinačno i zajedničko dobro - u svjetlu Evanđelja. To poziva čovjeka – vjernika na život za osobno i opće dobro, čiji je kriterij sam Isus Krist. Vjernikov je životni odgovor u nastojanju oko kreposnoga života koji se u suživotu s drugima ostvaruje u solidarnosti, suodgovornosti, supsidijarnosti i slobodnom odlučivanju za dobro. Riječ je, dakle, ne o trenutnoj odluci, nego o nastojanju, odgajanju i samoodgajanju koje traje cijeli život.
Prolaziti ovom zemljom čineći dobro, i to dobre volje čineći dobro, ono je najizvrsnije što je uopće darovano čovjeku. I dok nije životno mudro svoju dobru volju uvjetovati ma čijom dobrom voljom, pravedno je da se zauzimamo za mir svakog bića. Mir koji bilo koga mimoilazi, nije istinski mir. Mir koji ne osigurava svakome životni prostor u kojemu će moći ostvariti svoje ljudsko dostojanstvo, nije istinski mir. Mir je, najveće ljudsko dobro, jer je sažetak svih mesijanskih dobara, te ga možemo nazvati znakom Božje prisutnosti.

A kao što je mir sažetak i simbol svih dobara, tako je nemir i rat sažetak i simbolsvih zala. Mir nije samo odsutnost sukoba, smanjenje neprijateljstva, primirje. Nije niti samo potiskivanje uvredljivih riječi ili djela, niti samo oprost i odustajanje od osvete.
On ne znači samo znati popustiti, kako ne bismo bili uvučeni u napetost i svađu. Mir je plod trajnih i iskrenih saveza, počevši od saveza koji Bog sklapa u Isusu Kristu, opraštajući čovjeku, obnavljajući ga i darujući mu sebe samoga, u vidu jedinstva svih onih koje Bog ljubi. Kršćanin tako čita u licu svakoga čovjeka odraz slave Kristove i sjaj Presvetoga Trojstva. Kršćanin mir shvaća kao govor svakom čovjeku: ti si za mene važan, tvoje stvari poštujem, u Kristu te ljubim kao samoga sebe. Važno mi je i poštujem ne samo svoje dobro, dobro svoje obitelji, skupine, pokreta, stranke, naroda, nego važno mi je zajedničko dobro, dobro čitavog čovječanstva.
Svako djelovanje protiv mira kao zajedničkog dobra, produbljuje korijene straha, zavisti, neprijateljstva te rađa sukobima, prouzrokuje nemire i hrani mržnju. Mir je u kršćanskom shvaćanju plod ljudske solidarnosti, mir se gradi na stupovima istine, pravde, ljubavi i slobode. On je potreba i čežnja sadašnjosti čitavog društva. Društveni se mir danas može postići uz veliku mjeru solidarnosti. Ne može život biti obilježen pravdom, a time i mirom i slobodom, ako se u našim odnosima i našoj kulturi ne pronađe jaka zaliha nosive i čvrste solidarnosti. Mir je plod ljudske solidarnosti i ujedno Božji dar.