Broj
7
Godina
2

Lipanj, 2000.

 
 
Naslovnica
Sadržaj
Uvodnik
Statistika
Obavijesti
 
Aktualnosti
Barka

Impressum

glavna

 

© K_com Dtg Ltd 2005.
 

“Kad se na svom putu približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba. On pade na zemlju i ču glas koji mu reče: »Savle, Savle, zašto me progoniš?« »Tko si ti Gospodine?« upita Savao. »Ja sam – onaj će nato – Isus koga ti progoniš. A sad ustani i hajde u grad i tu će ti se kazati što trebaš činiti!«
(Dj 9, 3–7)
 
 
»A vi – reče im – za koga me držite?« »Ti si Krist, Sin Boga živoga!« odgovori mu Šimun Petar. Na to će mu Isus: »Blago tebi, Šimune, Jonin sine, jer tebi to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj nebeski! A ja tebi kažem: Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i Vrata pakla neće je nadvladati.«
(Mt 16, 13–19)
 
 
Gore slika: kip sv. Pavla na Trgu sv. Petra u Rimu (Vatikan)
Dolje slika: kip sv. Petra u Bazilici sv. Ivana Lateranskog u Rimu