Broj
20
Godina
3

Srpanj, 2001.

 
 
Naslovnica
Sadržaj
Uvodnik
 
Aktualnosti
Barka

Impressum

glavna

 

© K_com Dtg Ltd 2005.
 

 
 
 
 

26. srpnja

Sveti Joakim i Ana

 
 
 
 
 
Bog im je poslao anđela svoga koji im objavi rođenje kćeri kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i koja će roditi Spasitelja svijeta.