Broj
18+
Godina
3

Duhovi, 2001.

 
 
Naslovnica
Sadržaj
Uvodnik
 
Aktualnosti
Barka

Impressum

glavna

 

© K_com Dtg Ltd 2005.

 

 

 
 
 
 
 
Pedesetnica znači 50 dana nakon Uskrsa, a na početku tog blagdana se održavala poljodjelska svečanost žetve žita. U Isusovo doba, to je bila vjerska svečanost kao i blagdan Uskrsa.

Dok je Uskrs bio blagdan narodne nezavisnosti, kao spomen na izlazak iz Egipta, Pedesetnica je bila blagdan narodnog ustava kao spomen na Zakon, što ga je dao Mojsije, i na Savez sklopljen na Sinaju. Taj blagdan se veličanstveno slavio u Hramu u Jeruzalemu i na nj se okupljalo mnoštvo hodočasnika. Za sunčeva izlaska njihali bi na sve četiri strane svijeta žrtve i prinesene kruhove kako bi se posvetili Bogu, Gospodaru vjetrova. Na velikom se žrtveniku raspirivao oganj, koji je od prethodne večeri tinjao pod pepelom, klicalo se novom ognju koji se dizao i iskrio.

Da, Bog je zaista Gospodar vjetrova, ognja i novih plodova. Ali, taj će dan biti obilježen i jednim drugim puhanjem, drukčijim ognjem, a obnovljena zemlja rodit će novom, do tada nepoznatom žetvom.