Broj
12
Godina
2

Studeni, 2000.

 
 
Naslovnica
Sadržaj
Uvodnik
Statistika
Obavijesti
 
Aktualnosti
Barka

Impressum

glavna

 

© K_com Dtg Ltd 2005.
 

4. prosinca
Sv. Barbara, djevica i mučenica
 
Sveta Barbara, moli za nas!
 
 
BOG
Bog je u svemu,
vodi, zraku i nebu.
Bez Boga nijedan čovjek
ne bi mogao živjeti.
Bog je anđeo koji čuva sve,
dobre i zle.
Bog je ljubav koja tišti u duši.
Bog nam je sve,
zato dragi Bože, volim Te.
Hrvoje Čaić